FAQ: Uw vragen / onze antwoorden

Op deze pagina vind u de antwoorden op de meest gestelde vragen i.v.m. Fiesta Europa.

Ik wil Fiesta Europa bezoeken

Alle informatie vind je op onze website. Klik op de knop Kalender.

Klik op de kalenderpagina van onze website op het evenement dat je wil bezoeken. Je krijgt dan alle nuttige informatie zoals de voorziene openingsuren en het animatieprogramma. Het sluitingsuur is in principe 22 uur. In de maand april en vanaf september is dat 21 uur. In geval van zeer slechte weersomstandigheden kan het sluitingsuur vervroegd worden of kan het evenement in extreme omstandigheden zelfs afgelast worden. De meest actuele informatie vind je op onze facebook pagina.

Die informatie vind je op de website. Ga naar de kalenderpagina en klik op het evenement van je keuze. Je ziet wie er komt optreden en om hoe laat.

De toegang is gratis. De deelnemende standhouders bieden hun producten uiteraard te koop aan. Voor het kinderdorp, waar de kinderen zich onder toezicht kunnen uitleven, moet wel een inkom betaald worden. Ieder kind krijgt in ruil een jeton die bij de Paljasbar kan ingeruild worden voor een frisdrank.

Onze evenementen vinden meestal plaats op een plein in het centrum van de stad of gemeente. Je zoekt dus best een parking in de buurt. Wij raden de bezoekers aan om als het  mogelijk is met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer te komen.

Wij dringen er bij de deelnemers op aan om realistische prijzen te vragen en erop te letten dat elke klant een tevreden klant is. Een aantal van de aangeboden producten zijn nu eenmaal duur omdat ze kwalitatief hoogstaand en heel exclusief zijn. De deelnemers zijn verplicht hun prijzen correct te afficheren.

De definitieve deelnemerslijst is meestal maar op het laatste moment gekend en verschilt van week tot week. Daarom publiceren we die niet. Onze foodcourt bestaat wel uit een twaalftal vaste deelnemers die in principe op alle evenementen aanwezig zijn. Een aantal deelnemers worden op onze website voorgesteld onder de knop Deelnemers.

Uiteraard kan je deelnemers rechtstreeks contacteren. Als je de contactgegevens niet hebt kan je altijd een mail sturen naar ons.

Wij volgen op elk moment de coronamaatregelen op die dan van kracht zijn. Op ons terras geldt het horeca protocol. Voor de verkoopstanden volgen we de maatregelen die van kracht zijn op de openbare markten. Volg steeds de instructies die ter plaatse geafficheerd worden en volg steeds zo goed mogelijk de algemeen geldende maatregelen: houd afstand, ontsmet en was regelmatig je handen, vermijd samenscholingen, draag een mondmasker als je je verplaatst, blijf thuis als je je ziek voelt of symptomen vertoont.

Fiesta Europa is een privaat bedrijf, een “commerciële” onderneming dus. Maar wel met nobele doelstellingen: mensen en culturen verbinden, “Europa” op een aangename manier een gezicht geven, een uniek vakantiegevoel creëren dicht bij huis,… We moeten het tot heden helaas stellen met onze eigen inkomstenbronnen. Dat zijn hoofdzakelijk de standgelden die de deelnemers ons betalen. Daarmee proberen we rond te komen om alle kosten (personeel, organisatie,…) te betalen.

Raadpleeg regelmatig onze website, like onze bedrijfspagina op Facebook en bekijk daar regelmatig onze berichten en evenementen en als je alles wil weten over het reilen en zeilen van Fiesta Europa deze gouden tip: schrijf je via de website in op onze nieuwsbrief. Je krijgt dan regelmatig een leuke e-mail in je inbox met allerlei nieuwtjes.

Ik wil deelnemen of samenwerken

Fiesta Europa is een specialiteitenmarkt. In principe kan iedere verkoper met een leuk aanbod  van kwalitatieve producten zich aanmelden. Wij selecteren echter op basis van originaliteit, kwaliteit en authenticiteit. Voor typische braderie artikelen is men bij ons aan het verkeerde adres. We geven de voorkeur aan buitenlandse marktkramers die specialiteiten uit hun land of regio te koop aanbieden.

Neen. Op Fiesta Europa vind je een FOODCOURT met eten en drinken dat ter plaatse bereid en geserveerd wordt en een MARKT met allerlei verkoopstanden waar zowel voeding als niet-voeding verkocht wordt. Op de markt vind je dus naast allerlei streekproducten ook juwelen, edelstenen, lederwaren, manden, hoeden, textiel, souvenirs en dergelijke.

Het Fiesta Europa seizoen begint (in een normaal jaar) in principe in april en duurt tot begin oktober. Dat zijn 6 maanden waarin elke week in een andere stad of gemeente een meerdaagse Fiesta Europa markt plaats vindt. In totaal 26 of 27 evenementen.

Het merendeel van onze evenementen vindt plaats in Vlaanderen. Soms steken we de grens over richting Nederland of Duitsland of doen we het Franstalige landsgedeelte aan.

Neen, men kan volledig vrij bepalen aan welke markten men deelneemt en aan welke niet.

Deelnemers die aan alle markten meedoen krijgen evenwel een gunsttarief.

Voor de FOODCOURT geldt een aparte regeling. Deze wordt  bewust klein gehouden (maximaal een twaalftal standen), maar de deelnemers aan de foodcourt zijn wel verplicht om aan ALLE Fiesta Europa markten mee te doen in ruil voor exclusiviteit.

De te betalen tarieven hangen van verschillende parameters af zoals de aard van de producten die worden aangeboden, de afmetingen van de stand en de stad waar we te gast zijn. 3 Kw stroomverbruik is inbegrepen in de prijs. Maar als men extra stroom nodig heeft, een wateraansluiting,… moet daarvoor betaald worden. De tarievenlijst kan per mail opgevraagd worden. Deelnemers (op het marktgedeelte) die zich engageren voor alle markten genieten van een voordeeltarief. 

Dat kan alleen schriftelijk door het aanmeldingsformulier ingevuld te bezorgen. Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld en beantwoord.

Wij volgen steeds de door de overheid opgelegde maatregelen op die op het ogenblik van de markt van kracht zijn. Die kunnen dus variëren. In ieder geval worden onze deelnemers wekelijks gebrieft met de nuttige praktische informatie.

Iedere deelnemer betaalt op voorhand verplicht een waarborg van 500 €.  Deze dient als een garantie dat de deelnemingsvoorwaarden goed worden nageleefd en kan eventueel aangesproken worden door de organisatie in het geval zich ernstige problemen zouden voordoen. Als de samenwerking goed is verlopen wordt na afloop van het seizoen het waarborgbedrag gewoon teruggestort.

Er is altijd een marktsecretariaat. In principe is dat aan het podium. Bij aankomst op de markt moet je je binnen de afgesproken uren aanmelden.Daar worden eventueel de betalingen en andere verplichtingen geregeld en krijg je je plaats op de markt toegewezen. Van zodra het evenement van start gaat is er in principe permanent een verantwoordelijke van de organisatie aanwezig. Hij ziet erop toe dat alles correct verloopt en als er technische of andere problemen zijn is onze terreinverantwoordelijke het eerste aanspreekpunt.

Het is inderdaad mogelijk dat klanten jetons aanbieden als betaalmiddel. Er zijn rode, groene en blauwe jetons in omloop.

De rode jetons komen terecht bij kinderen die betaald hebben voor het kinderdorp en kunnen enkel en alleen ingeruild worden tegen een soft drink bij de Paljas bar.

De groene jetons komen terecht bij jobstudenten en artiesten. Zij kunnen daarmee eten kopen op de foodcourt. Elke groene jeton heeft een waarde van EUR 2,-. Je kan de groene jetons verzamelen en op het marktsecretariaat inwisselen voor geld (of ze op jouw beurt besteden bij collega’s op de food court).

De blauwe jetons worden soms ingezet voor commerciële acties. Als zich dat voordoet word je daarover uiteraard gebrieft.

Om 9 of om 10 uur sluit de markt voor het publiek. In geval van zeer slechte weersomstandigheden kan dat vroeger zijn. Alle kramen worden deftig afgesloten en geborgd en blijven ’s nachts dus gewoon staan. Tijdens de sluitingsuren is er toezicht door een professionele beveiligingsfirma voorzien. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade, diefstal of wat dan ook.

Zeer zeker. Op onze hoofdzetel, zeer goed gelegen nabij Antwerpen,  beschikken we over magazijnruimte die verdeeld is in units van verschillende groottes. Het magazijn is 24/4 en 7/7 toegankelijk met een toegangscode. Deze dienst is betalend. Gelieve ons bij interesse een mail te sturen.

Alle door ons uitgeschreven facturen dienen voor aanvang van de betreffende markt betaald te zijn. Als er niet betaald wordt heeft men geen toegang tot de markt, wordt de waarborg ingehouden en wordt men uitgesloten van toekomstige deelnames.

Ik wil Fiesta Europa in mijn stad

Wij verwachten niet dat de gemeente of stad Fiesta Europa betaalt om het evenement op haar grondgebied te laten plaats vinden. Het liefste werken wij “met gesloten beurzen” waarmee we bedoelen dat de gemeente ons maximaal ondersteunt op logistiek/technisch vlak, ons helpt met de promotie en bij voorkeur geen retributie aanrekent. In ruil krijgt de gemeente een origineel en leuk evenement voor haar bewoners dat extra bezoekers aantrekt wat dan weer toegevoegde economische waarde oplevert voor de lokale middenstand en horeca.

Er moet voldoende potentieel zijn om een geslaagd evenement te kunnen realiseren. Daarvoor is een centraal gelegen plein van een gemeente met een centrumfunctie het meest aangewezen. Om de deelnemende standhouders maximale kansen te geven om uit de kosten te komen en hun boterham te verdienen hebben we minimaal 3 evenementdagen nodig (meestal is dat een volledig weekend vanaf vrijdag). Technisch hebben we minimaal elektriciteit nodig en een aansluiting op het drinkwaternet.

Heel eenvoudig: stuur ons een e-mail met een voorstel van locatie en datum. We bekijken dan of het haalbaar is. Van zodra er “groen licht” is van beide kanten dienen we een volledig aanvraagdossier in via de officiële weg.

Alhoewel Fiesta Europa nobele doelen nastreeft (“Europa” een concreet gezicht geven, vakantie in eigen land bevorderen, de lokale economie ondersteunen) is het ons tot hiertoe niet gelukt hiervoor subsidies te krijgen. Voor gemeenten daarentegen bestaat de mogelijkheid om hiervoor subsidie te bekomen.

Neen. Fiesta Europa is vrij toegankelijk. Voor het kinderdorp wordt wel een kleine vergoeding gevraagd (voor het toezicht).

Onze inkomsten komen hoofdzakelijk vande standgelden die de deelnemende standhouders aan ons betalen en van een drankuitbating in eigen beheer. Het is verre van evident om daarmee alle kosten en uitgaven te betalen en dan nog winst over te houden. Daarom zijn we blij als de gemeente ons geen of weinig retributie aanrekent en ons zo goed mogelijk ondersteunt.

Wij volgen alle opgelegde maatregelen zo goed mogelijk op. We hebben ook een eigen corona-draaiboek opgesteld dat met alle mogelijke situaties rekening houdt.

Wij spelen op ons terrasgedeelte elektronisch versterkte muziek.De bedoeling daarvan is om sfeer en gezelligheid te creëren, niet om lawaai te produceren. Dat zou het marktgebeuren alleen maar verstoren. Wij blijven onder de wettelijk toegestane geluidsnormen en hoeven daar dus geen afwijking op aan te vragen. Billijke Vergoeding en Sabam regelen we zelf rechtstreeks.

Op bijna elke locatie die we aandoen zijn die voorhanden. Als de gemeente geen stroomkabels en verdeelkasten voorziet gaan wij die huren.

Ons evenement wordt opgebouwd de dag voor aanvang. Alles blijft staan tot de afbouw onmiddellijk na het evenement. Tijdens de sluitingsuren voorzien we toezicht door een privé bewakingsfirma. Meestal houdt de lokale politie ook mee een oogje in het zeil.

Wij streven zoveel mogelijk naar een win-win voor alle betrokkenen. Fiesta Europa is een leuk evenement dat extra bezoekers aantrekt en op die manier de lokale economie ondersteunt. Ook onze deelnemers spenderen bij de lokale middenstand (overnachten, eten, tanken,…). De plaatselijke horeca pikt ook zijn graantje mee.

Meestal staat Fiesta Europa op een centraal gelegen plein en is er nauwelijks of geen impact op de verkeerssituatie.

Iedereen die iets leuks aan te bieden heeft dat in ons marktconcept past mag deelnemen. Als er lokaal gewerkt wordt rond streekproducten zijn wij vragende partij om die mee bij Fiesta Europa te betrekken.

In de ruime omgeving laten we door BPost huis aan huis flyers bedelen. We hebben een partner die langs de invalswegen publiciteitsborden plaatst. We hebben onze website en sociale media kanalen die we inzetten. We verspreiden persberichten. Als het kan en mag hangen we affiches. We rekenen ook op de communicatiekanalen van de gemeente om het evenement mee onder de aandacht te brengen.

Fiesta Europa heeft een evenementenpolis.

De deelnemers moeten verplicht beschikken over een polis BA voor hun activiteiten.

Als de gemeente het afval niet zelf ophaalt werken wij via een partner met een grote evenementencontainer. Het afval wordt zo selectief mogelijk ingezameld (gescheiden inzameling van glas, papier en karton, afvalolie, pmd, restafval).

Op onze foodcourt kunnen bieren, wijnen en cocktails geconsumeerd worden. Uiteraard niet aan jongeren. Op Fiesta Europa ligt de nadruk op genieten en beleven. Drankmisbruik is daarbij niet of nauwelijks aan de orde.

Er is op onze foodcourt een mooi aanbod van ter plaatse bereide internationale gerechten. De standhouders beschikken over de nodige vergunningen en keuringsattesten alsmede over een gekeurd blusapparaat.

Als er in de onmiddellijke omgeving geen openbare toiletten voorhanden zijn vinden wij het een meerwaarde om zelf een toiletwagen te plaatsen die we ook zelf beheren.

Bij Fiesta Europa ligt de nadruk op rustig flaneren langs de kraampjes en op het terras gezellig genieten van de muziek en lekker eten en drinken. Het is niet meteen de bedoeling dat er gedanst wordt. In coronatijden mag het tot nader order niet.

De deelnemende standhouders zetten hun eigen markttent of verkoopwagen op. Grote kadertenten worden niet geplaatst.