Fiesta Europa wordt on hold gezet !

Helaas wordt Fiesta Europa bijzonder zwaar getroffen door de corona crisis. We doen al het mogelijke om aan de slag te kunnen, maar tot op heden heeft er nog geen enkel evenement kunnen plaats vinden.

De lokale overheden die ons toelating moeten verlenen zijn (wat te begrijpen is) erg terughoudend  en voorzichtig en kunnen ook op elk moment vergunningen intrekken, wat trouwens al meermaals is gebeurd. Met de recente opflakkering van het virus neemt dat risico alleen nog maar toe.

Dit is een zo goed als onmogelijk kader om in te ondernemen. De kosten die we al gemaakt hebben zijn grotendeels verloren. In plaats van omzet te maken worden de lasten alleen maar groter. Het beste recept om binnen de kortste keren de boeken te moeten neerleggen.

Bovendien zullen de evenementen die we wel mogen organiseren zoveel extra inspanningen vergen en inzet van veel extra personeel nodig maken in het kader van de te nemen maatregelen ter bestrijding van covid-19 dat het haast onmogelijk is om de organisatie winstgevend te maken.

Daarom heeft de zaakvoerder van Fiesta Europa heden 22 juli 2020 met pijn in het hart beslist om alle activiteiten ON HOLD te zetten en de activiteiten te hernemen van zodra:

  • Covid-19 onder controle is en er terug een situatie is waarin evenementen op een normale manier kunnen georganiseerd worden.
  • De overheid met concrete steunmaatregelen over de brug komt die garanderen dat ons bedrijf kan overleven totdat de situatie weer genormaliseerd is.

Tenzij er mirakels gebeuren zal Fiesta Europa in de praktijk de eerstkomende maanden niet meer herstarten.

In afwachting van onze come-back: zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.


Het Fiesta Europa-team

Fiesta Europa

Voor het ultieme vakantiegevoel is er Fiesta Europa, de gezelligste en authentiekste Europese specialiteitenmarkt die rondtoert in Vlaanderen en omstreken.

Kuier langs kraampjes van marktkramers uit alle hoeken van ons continent die unieke spullen of typische voeding en drank aanbieden.

Vlei u neer op ons internationaal terras om te genieten van al dat lekkers, terwijl de kinderen zich uitleven op de springkastelen in het kinderdorp.

Pik intussen een internationaal getint concertje mee. De sfeervolle livemuziek nodigt heel wat bezoekers uit om te dansen.

Proef, geniet, ontdek, beleef.